Home

OLO looptijd

Schatkist lanceert OLO met looptijd van dertig jaar (tijd/r) - De Belgische Staat gaf maandag voor het eerst een lineaire obligatie (OLO) met een looptijd van dertig jaar uit.. Groene OLO. Op de 26 februari 2018, heeft de Belgische Staat een eerste gesyndiceerde groene OLO uitgeven met een looptijd van 15 jaar ( OLO 86). Het kader voor deze uitgifte werd gezamenlijk voorbereid door de Eerste Minister, de FOD Financiën, de FOD Leefmilieu en het Federaal Agentschap van de Schuld. Het groene OLO -raamwerk volgt de Green. Wat de lineaire obligaties (OLO's) betreft, die een groot en homogeen geheel vormen (gedematerialiseerd effect, assimileerbare obligatie, systeem van aanbestedingen per tranche, enz.), gaat het enerzijds om de gemiddelde rendementen van de OLO's met een resterende looptijd van 1 tot 12 jaar en meer en, anderzijds, om de rendementen die gebaseerd zijn op een vaste resterende looptijd (theoretische looptijd van 1 tot 30 jaar), met andere woorden op een interpolatie in de rendementscurve.

(PDF) De bijzondere sociale leningen in Vlaanderen

Raadpleeg hier de gemiddelde rente, grafieken en historiek van de OLO 20 jaa OLO, het jaarlijks rendement op Belgische lineaire obligaties naargelang hun looptijd OLO per maand. Takoverschrijdend. Indexen & referenties. Deze tabel, gebaseerd op gegevens van de Nationale Bank, geven de recente evolutie weer van het maandelijks rendement op Belgische lineaire obligaties naargelang hun looptijd. Bekijk cijfers. Terug naar resultatenlijst. Naar Indexen en referenties TIP: Vraag om de OLO door te rekenen bij dalende OLO rentes Normaal gezien duurt het onderhandelen van een woonkrediet makkelijk enkele weken of maanden. In die periode kan de OLO rente fors schommelen. Dring er in je onderhandelingen bij de bank op aan dat de rentedaling van de OLO wordt doorgerekend in je woonkrediet Referentiekoersen ( lineaire obligaties) en referentierentevoeten (gesplitste effecten en schatkistcertificaten) zijn, in principe elke bankwerkdag, gepubliceerd. Zij worden rond 14:30 uur geregistreerd en elke dag omstreeks 15 uur gepubliceerd

OLO's zijn obligaties : op middellange, lange en zeer lange termijn; uitgedrukt in EUR; uitgegeven hetzij : via aanbesteding op basis van de prijs; via syndicatie (bv. bij het uitgeven van het eerste deel van een nieuwe lijn). die gedematerialiseerd zijn en die aangehouden worden in een rekeningstelsel waartoe Clearstream en Euroclear toegang hebbe olo benchmarks - global: 4.339: 3.731: 3.433: 4.316: 2.943: 2.181: 1.866: 0.920: 0.697: 1.121: 0.868: 0.728-0.050-0.044: b-5y: 4.222: 3.494: 2.620: 3.743: 1.663: 1.225: 0.725: 0.125-0.215 : 0.074-0.200-0.634-0.545: b-10y: 4.348: 3.948: 3.538: 4.352: 3.292: 2.392: 1.979: 0.847: 0.645: 0.812: 0.800: 0.499-0.002-0.107: b-15y: 4.756: 3.865 : 4.418: 3.360: 2.415: 2.214: 1.063: 0.882 : 1.289 : b-30y: 4.816 : 4.191: 4.932: 3.904: 3.862: 2.706: 1.614: 1.07

Schatkist lanceert OLO met looptijd van dertig jaar De Tij

 1. ister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) meegedeeld. Het bijzondere aan die emissie is dat ze een looptijd van 20 jaar zal hebben (vervaldag op 28 maart 2032
 2. De looptijd van een nieuwe OLO varieert de jongste jaren tussen 5 en 30 jaar. De resterende looptijd tot de vervaldag van de huidige OLO's schommelt tussen 1 en 25 jaar. De meeste OLO's.
 3. ale waarde, sommige aan 108%, afhankelijk van de looptijd en de rentevoet. Bijvoorbeeld: OLO's die nog lang lopen (bijv. tot 2020) aan een relatief lage rentevoet (bijv. 3.75%) kan je nu aankopen met een grote korting, omdat deze belegging veel onzekerder is geworden
 4. OLO's (Lineaire obligaties) Obligaties op lange termijn met een vaste rente voet, looptijd en terugbetaling prijs , uitgegeven door de Belgische Staat. Ze worden uitgegeven in tweemaandelijkse tranche s en de uitgifteprijs wordt bepaald bij aanbesteding

Terugkoop OLO. In het kader van zijn aangekondigde buy back programma voor leningen met een resterende looptijd van minder dan 12 maanden, begint het Agentschap van de Schuld vanaf vandaag 29 september 2020 met het quoteren van aankoopprijzen op een speciaal venster binnen het MTS AM elektronisch platform om de lening OLO 61 met ISIN code. In het kader van haar beleid om OLO's vervroegd terug te kopen met een korte resterende looptijd voor de vervaldag, heeft de Belgische Staat de intentie om een omgekeerde aanbesteding te organiseren van de volgende OLO's: - 7,50% OLO 16 met vervaldag 29 juli 2008 - uitstaand bedrag: EUR 8,0 miljard - 5,75% OLO 28 met vervaldag 28 maart 2008 - uitstaand bedrag: EUR 12,4 miljard - 3,00% OLO 42 met vervaldag 28 september 2008 - uitstaand bedrag: EUR 8,5 miljard. De terugkoop zal. Looptijd van de lening. Op de obligatie staat exact aangegeven hoe lang de daaraan gekoppelde lening loopt. Als de einddatum van de obligatie is bereikt, dan zal de kredietnemer het nominale bedrag van de obligatie volledig aan je terugbetalen. Niet elke obligatie heeft dezelfde looptijd. Er zijn zowel kortlopende als langlopende obligaties. Wanneer je als belegger de keuze hebt uit 2. De Belgische staat komt voor de eerste keer in 2019 met een obligatie naar de markt. De Belgische staat heeft een obligatie met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 0,90% op de markt gebracht, het betreft de eerste emissie van onze overheid in het nieuwe jaar. De emissieprijs ligt met 99,566% iets onder pari Dinsdag nog kondigde het Agentschap aan dat het honderd miljoen euro gaat lenen met een looptijd van honderd jaar. Maar dat is al bij al een beperkt bedrag voor de schatkist, en voor een beperkt aantal beleggers. Met de lancering van een overheidsobligatie (OLO) mikt men nu op een veelvoud van dat bedrag en een veelvoud aan beleggers. Benchmark size De uitgifte - indien de.

OLO's (Obligations Linéaires - Lineaire Obligaties) worden maandelijks uitgegeven, behalve in december.Dezelfde OLO komt regelmatig opnieuw op de markt, tot de resterende looptijd te kort wordt. De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO's) stegen met 1,884 miljard euro. Eind oktober 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,55% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,64% op het einde van oktober 2019 OLO-huis Luchtbal Noorderlaan 33, 2030 Antwerpen 03/ 653 59 94 Oriëntatiecentrum OLO Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem 03/ 821 03 00 oc@olo.be directeur: Chantal Van Overvelt. multidisciplinair team (MDT) De Gids. De Gids ondersteunt minderjarigen en volwassenen met een zorgvraag die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp willen aanvragen. De Gids zal voor minderjarigen een aanvraag via een A. Looptijd: de Schatkist bepaalt in overleg met de cliënt de looptijd van de het deposito op lange termijn. De looptijd moet steeds langer dan 12 maanden zijn. Bedrag: het bedrag van het deposito op lange termijn moet een veelvoud zijn van 1 000 euro met een minimum van 250 000 euro. De rentevoet: de rente wordt bepaald op basis van de rendementen van de OLO's op de secundaire markt en is. Vertalingen in context van same maturity in Engels-Nederlands van Reverso Context: At the time when Loan 4 was granted (1 July 2005) all previous loans together with the unpaid and still due interest of about EUR [0,5-3] M were extended with the same maturity (31 December 2010)

Groene OLO Federaal Agentschap van de Schul

 1. Nieuwe Belgische OLO met variabele rente. De Belgische staat, die Aa3 genoteerd staat bij Moody's en AA bij Standard & Poor's en Fitch, heeft gisteren, woensdag, een nieuwe referentieobligatie uitgegeven op vijf jaar met variabele rente. Concreet werd de nieuwe OLO beneden pari gepricet tegen 99,899%. Ze krijgt een variabele rente mee die.
 2. Nieuwe OLO. De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten, een eerste gesyndiceerde Groene OLO uitgeven met een looptijd tussen 15 en 20 jaar (OLO 86). Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, ING en JP Morgan werden gemandateerd als joint bookrunners
 3. België heeft binnen eurozone op twee na langste looptijd voor schulden. (Belga) De staatsschuld is vorig jaar met 2,6 procentpunt gedaald tot 103,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp.
 4. Looptijd van de onderliggende activa. 1. SBBS-tranches die van dezelfde uitgifte deel uitmaken, hebben eenzelfde oorspronkelijke looptijd. Die looptijd is gelijk aan of ten hoogste een dag langer dan de resterende looptijd van de overheidsobligatie met de langste resterende looptijd in de onderliggende portefeuille. 2. De resterende looptijd van alle overheidsobligaties in de onderliggende portefeuille van SBBS is niet meer dan zes maanden korter dan de resterende looptijd van de.
 5. België overweegt lineaire obligaties op 30 jaar uit te geven 17 maart 2010, 11:50. België zou overwegen om lineaire obligaties (OLO) met een looptijd van 30 jaar uit te geven
 6. rendementen van de OLO's met een resterende looptijd van 1 tot 12 jaar en meer en, anderzijds, om de rendementen die gebaseerd zijn op een vaste resterende looptijd (theoretische looptijd van 1 tot 30 jaar), met andere woorden op een interpolatie in de rendementscurve (op de vervaldag, berekend aan de hand van bepaalde instrumenten, zoals OLO's en schatkistcertificaten op 12 maanden). 2.1.
 7. De verlenging van de looptijd van de schuld heeft de risico's verkleind. Begin juli 2019 daalde de rente op OLO's op 10 jaar onder de symbolische 0 %, dat is het laagste niveau ooit. In 1990 beliepen de rentelasten van de Belgische overheid 11,5 % van het bbp. Ze daalden sindsdien gestaag tot 2,3 % van het bbp in 2018. Dat jaar bedroegen ze gemiddeld ongeveer 1,8% van het bbp in het.

Methodologie nbb.b

OLO 20 jaar - Rente De Tij

- de staatsbon is een obligatie met een looptijd van 3 tot 10 jaar, die meestal een vaste rentevoet heeft en wordt uitgegeven in euro de lineaire obligatie of OLO is een obligatie op middellange, lange of zeer lange termijn (van 1 tot 30 jaar) in euro, die wordt uitgegeven in ominale rentevoet en dezelfde eindvervaldag vormt 1 lijn. OLO's van eenzelfde lijn kunnen op verschillende. - brutocoupon van 5% is heel aantrekkelijk gelet op de korte looptijd. Het brutorendement op een OLO van 4 jaar bedraagt vandaag 3,07%. Een kasbon op 4 jaar bij Dexia levert 2,30% bruto op. - rendement wordt wel sterk negatief beïnvloed door uitgifteprijs van 101,25%. De premie van 1,25% komt op jaarbasis overeen met 0,36% minder rendement. - Wienerberger heeft vandaag een relatief lage.

Vermits bij deze waardering de OLO-rente wordt gehanteerd als actualisatievoet en vermits deze al gedurende een lange periode zeer laag staat, resulteert dit in een aanzienlijke waarde van het vruchtgebruik. De gewijzigde houding van de Rulingdienst zou dit euvel moeten oplossen. Verder dient er ook nog steeds rekening gehouden worden met zaken zoals de staat waarin het gebouw zich bevindt. looptijd jaar Gemiddelde OLO rtv 2004-2013 looptijd jaar Gemiddelde OLO rtv 2004-2013 bruto netto R.V.25% Reële netto rtv Inflatie 2,08% bruto netto R.V.25% Reële netto rtv Inflatie 2,08% Aanbevolen waarderings-rentevoet Aanbevolen waarderings-rentevoet 1 1,92% 1,44% -0,64% 16 4,05% 3,04% 0,96% 2. België zou overwegen om lineaire obligaties (OLO) met een looptijd van 30 jaar uit te geven. Dat bevestigt Anne Leclercq van de Schatkist in een interview.

De rente voor de OLO, met looptijd tot 22 juni 2029 bedroeg -0,038 procent. Maandag werd ook 0,779 miljard euro opgehaald met de uitgifte van een obligatie op 14 jaar. De Belgische langetermijnrente werd begin deze maand, voor het eerst in de geschiedenis, al negatief. Maandagochtend was dat opnieuw het geval. Omstreeks 11.45 uur stond de rente op tien jaar op -0,025 procent. De Duitse. (OLO) te plaatsen en het aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier heb ik op inhoud en juistheid hiervan gecontroleerd en geaccordeerd. Tevens geef ik een machtiging om tijdens de looptijd van de aanvraag omgevingsvergunning namens mij contact te onderhouden met de gemeente voor een spoedige afhandeling van de vergunning Wanneer de resterende looptijd van de vordering niet in volle jaren is uitgedrukt, bestaat de factor n uit een decimale fractie van een jaar. Het is een gangbare praktijk in dergelijk geval de actuele waarde zoals berekend voor een volledig jaar te vermenigvuldigen met 1 / (1 + i)t. De waarde per maand, van deze fractie, voor een interestvoet gaande van 6 tot en met 10,5 % is in de tabel in. België overweegt lineaire obligaties op 30 jaar uit te geven 17 maart 2010, 11:50. België zou overwegen om lineaire obligaties (OLO) met een looptijd van 30 jaar uit te geven

OLO per jaar - assuralia

 1. Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP) De maximale jaarlijkse kostenpercentages van toepassing op 1 juni 2021 zijn: Kredietbedrag. Verkoop op afbetaling, lening op afbetaling en alle kredietovereenkomsten, behalve de financieringshuur, waarbij de betalingstermijnen en de termijnbedragen gedurende de looptijd doorgaans gelijk blijven.
 2. maandag 22 juli 2019 België haalt 1,2 miljard euro op aan negatieve rente | Sky België Finance België heeft vandaag 1,208 miljard euro aan een negatieve rente opgehaald met de uitgifte van een.
 3. stens 0% is. Deze intrestvoet wordt enkel aangepast indien de nieuwe intrestvoet
 4. Herziene rente = oude rente + (nieuwe referte index - oude referte index) Vergelijk alle hypothecaire leningen. Aflossingstabel berekenen (vast + variabel) Herfinancieren of niet? Simuleer hier. Huidige referte index C mei 2021. -0,619%. (-0,0517% Maandelijks) Gemiddelde Laatste 4 jaar
 5. De helft van de 25 miljard euro die België dit jaar al opgehaald heeft met de uitgifte van overheidspapier, is voor rekening van kopers uit Azië, vooral ui..

Initiële looptijd (gem. in jaar) 23,7 26,0 Initiële looptijd (in jaar, %) 0 - 19,9 8,3 8,6 20 6,5 9,3 20,1 - 25 85,2 24,8 • OLO op 20 jaar wordt ref. rentevoet ipv OLO op 15 jaar • Formule: (referentierentevoet*inkomen)/40.000 met vermindering van 10% per persoon ten laste 15 BVR van 13/09/2013 Wijziging van 23/05/2014 Bovengrens Referentierentevoet (OLO op 15 jaar. Het 6 maands Euribor rente tarief is het rentetarief waartegen een selectie van Europese banken elkaar leningen verstrekt in euro's waarbij de leningen een looptijd hebben van 6 maanden.Naast het 6 maands Euribor rente tarief kennen we nog 14 andere Euribor rentes met andere looptijden (zie de links onderaan deze pagina). De Euribor rentes zijn de belangrijkste Europese interbancaire. Euribor rente tarieven 2006 Hier vindt u een overzicht van de historische Euribor rente tarieven van het jaar 2006.Als u verderop de pagina kijkt, kunt u per Euribor looptijd aanvullende historische informatie vinden over de ontwikkeling van de Euribor rente tarieven gedurende het jaar 2006

Vertalingen in context van termijn met een looptijd in Nederlands-Frans van Reverso Context: Deposito's op vaste termijn met een looptijd van meer dan 30 dagen Looptijd [4 / 4] Periode & Frequentie [13] Alle Dimensies; Layout; Tabel opties Export. Excel Tekst bestand (CSV) PC-axis SDMX (XML) Gerelateerde bestanden DotStatGaNaar Mijn Queries. Bewaar Combineer. Torenklanken Jaargang 16 | Nummer 8 | april 197

De sommen en financiële instrumenten ontvangen door een notaris (bij toepassing van art. 3 en art. 5 van het KB van 10 januari 2002) genieten vanaf 1 mei 2012 van een rentevoet die gelijk is aan het rendement van de OLO met een vaste looptijd van 1 jaar zoals berekend door het Rentenfonds, verhoogd met 75 basispunten een looptijd die gelijk is aan de gemiddelde duur van het vruchtgebruik 1. De waarderingsrentevoet moet dus met deze datum en met deze looptijd overeenstemmen. 1. Benadering Waarde We gaan uit van de waarde van het goed in volle eigendom. Hier moet de risicoloze rentevoet (OLO staatslening) worden gebruikt, na toepassing van de roerende voorheffing (25%). In de praktijk, om een. tussen enerzijds de OLO-voet over een looptijd gelijk aan het gemiddelde (gewogen volgens de reserves van de contracten van de betrokken formule(s)) van de resterende looptijden van de verbintenissen van gewaarborgde rentevoeten die overeenstemmen met de contracten van de betrokken formule(s) en anderzijds, het gemiddelde (gewogen volgens deze zelfde reserves) van de gewaarborgde rentevoeten. Traductions en contexte de OLO's en néerlandais-français avec Reverso Context : Vandaag kan geen uitspraak worden gedaan over de uitgifte van andere groene OLO's

OLO per maand - Assurali

De meeste obligaties hebben een vastgestelde looptijd al zijn er ook eeuwig durende obligaties. Handelen in obligaties. Op de obligatiemarkt worden obligaties verhandeld, samen met de aandelenmarkt is de obligatiemarkt het belangrijkste op de kapitaalmarkt. De obligatiemarkt in België bestaat met name uit overheidsobligaties en dan overwegend OLO's. OLO staat ook wel voor lineaire obligatie. Als u klikt op een looptijd, komt u op een pagina met de actuele tarieven. Euribor 2017, alle looptijden. Looptijd / tarief 2017: eerste: laatste: hoogste: laagste: gemiddelde Euribor rente - 1 week-0,371 %-0,378 %-0,371 %-0,382 %-0,379 % Euribor rente - 2 weken-0,374 %-0,373 %-0,370 %-0,379 %-0,374 % Euribor rente - 3 weken----- Euribor rente - 1 maand -0,368 %-0,368 %-0,366 %-0,375 %-0,372 %.

OLO 10 Jaar, 11 juni 2021 : 0

Marktinformatie Federaal Agentschap van de Schul

OLO's (Lineaire Obligaties) Federaal Agentschap van de

Statistieken (Federale Staat) Federaal Agentschap van de

In 2010 leende de staat aan 6%. Vandaag staat de rente van lineaire obligaties (OLO's) met een looptijd van 10 jaar op 1,33%. Voor een looptijd van 3 maanden staat de rente zelfs negatief. Er zit echter een addertje onder het gras bij deze interessante omstandigheden voor het financieren van onze overheidsschuld. De druk zou immers van de. Als de rente op een OLO met een gelijkaardige looptijd beter is dan bij de staatsbon, dan kunt u beter de OLO in portefeuille nemen dan de staatsbon. Contactgegevens. Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven. Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068. Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be . Maatschappelijke zetel. Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139.

Rente, interest of intrest, is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Een bekende vorm is de rente die consumenten ontvangen (creditrente of spaarrente) of betalen op een rekening bij een bank.Ook wanneer men zaken op krediet ('op de pof') koopt, leent men in feite geld van de onderneming om het goed direct te kunnen. Het laatste nieuws over de beurs, financiële wereld, economie, politiek en ondernemen vind je op fd.n De afgelopen vijf jaar bedroeg de gemiddelde langetermijnrente (OLO tien jaar) 0,38 procent. Lage hypotheekrentes. De rentes op de hypothecaire leningen blijven dan ook bijzonder laag. Volgens de rentebarometer van Immotheker bedraagt de gemiddelde vaste rente op 20 jaar (met een quotiteit tussen 81 en 100 procent) 1,44 procent. Dat zijn tien basispunten minder dan één jaar geleden. Door de.

België gaat een nieuwe OLO uitgeven met een looptijd van

OLO's en schatkistcertificaten zijn onbekend en onbemind

Omgevingsvergunning. U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende Waarde vruchtgebruik bij een looptijd van 20 jaar = (15.000/0,06) x (1-(1/1,06)^20) = 172.048,80 EUR. Het valt te betreuren dat de Rulingscommissie hiermee ingaat tegen datgene wat de fiscus jarenlang als correct heeft aanvaard, namelijk een actualisatie aan de betreffende OLO. Het is nog maar de vraag of de vastgoeddeskundigen, die gevraagd. Op een OLO of een obligatie is er op de eindvervaldag ook nooit een meerwaarde Als ik het nareken, en ik verkoop nu, en zet dit voor de resterende looptijd op mijn spaarrekening, dan komt het ietsje voordeliger uit dan elk jaar de intrest min RV op te strijken. Met de kosten er bij komt het ongeveer gelijk uit. Als ze nog een percentje stijgen, verkoop ik ze. Omhoog. Al Fonds VIP member. De Polo is de meest innovatieve auto in zijn klasse. Zo is hij voorzien van de nieuwste assistentiesystemen en een uniek entertainmentsysteem Op deze pagina ziet u een tabel met een overzicht van alle historische Euribor tarieven op de eerste werkdag van het jaar gedurende de afgelopen jaren. Indien u op zoek bent naar meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van specifieke Euribor tarieven in een bepaald jaar dan kunt u op 1 van de jaartallen onder de tabel klikken

Munterosie: doordat OLO s gewoonlijk een relatief lange looptijd hebben, daalt de koopkracht van het belegde kapitaal door de werking van de inflatie. De munterosie is groter naarmate de inflatie hoger is of de looptijd langer. De nominale rente kan dat compenseren, als ze hoger is dan de gemiddelde inflatie over de looptijd van de OLO. D Risico s Debiteurenrisico Zeer laag. Liquiditeitsrisico. Maandag werden voor 1,575 miljard euro lineaire obligaties (OLO) uitgegeven met een looptijd van tien jaar. Dat gebeurde tegen een rente van 4,245 procent. Begin januari werd er 3 miljard euro opgehaald tegen een rente van 4,375 procent. Maandag werden nog voor 505 miljoen euro obligaties voor een periode van drie jaar uitgegeven tegen een rente van 2,83 procent. Staatspapier voor een looptijd. staatspapier (OLO-papier) voor elke looptijd - één, vijf, tien jaar enz. - een welbepaald rendement. 'OLO' staat voor lineaire obligatie, voornamelijk bestemd voor institutio-nele beleggers en grote ondernemingen. Deze OLO-rente zullen we gebruiken als voorbeeld om de vorm van de huidige rentecurve toe te lichten. Rentecurve van de OLO-markt op 18-02-2013 en 17-02-2014 0 % 0,5 % 1 %. Figuur 3 Gemiddelde looptijd (in jaar), bij sociale leningen VMSW toegekend in 2014, naar type verrichting en huishoudtype, Vlaanderen, 2014 België heeft maandag 1,519 miljard euro opgehaald met een uitgifte van lineaire obligaties (OLO's) met een looptijd van tien jaar. Dat gebeurde opnieuw aan negatieve rentes, zo meldt het.

Staatsbon of OLO ? - Pagina 10 - Spaargids

Sinds 1 maart 2010 zijn de rentevoeten afhankelijk van de OLO met een vaste looptijd van één jaar, zoals berekend door het Rentenfonds, verhoogd met 75 basispunten. Een aanpassing gebeurt pas bij een verschil van 50 basispunten. (MB 08.04.2010 - BS 19.04.2 010) (MB 11.06.2012 - BS 04.07.2012) (MB 06.03.2014 - BS 04.04.2014 en 25.04.2014 Het is voor het eerst dat België leent op zo'n lange looptijd. Volgens Jean Deboutte, directeur van het agentschap (kleine foto), is dergelijke lening dan ook zeer uitzonderlijk. Ons land gaf al OLO-obligaties uit op dertig jaar en al twee maal, in het kader van het EMTN-programma, leningen op vijftig jaar. Ook de lening op honderd jaar van 50. Deze relatief eenvoudige methode berekent de geactualiseerde waarde van het vruchtgebruik op basis van de huurrendementen die de vruchtgebruiker gedurende de looptijd geniet. De actualisatievoet die hierbij gehanteerd werd was veelal de OLO rente op 10 jaar, verhoogd met 1% (dit laatste omwille van het illiquide karakter van een onroerend goed). De methode Ruysseveldt kwam recent echter steeds. Looptijd (jaar) Aanbevolen Gemiddelde OLO-rentevoet6 2020 looptijd (jaar) Gemiddelde OLO-rentevoet 2020 bruto netto (R.V. 30%) bruto netto (R.V. 30%) Aanbevolen rentevoet rentevoet 1 -0,57% 0,00% 16 0,18% 0,13% 2 -0,61% 0,00% 17 0,23% 0,16% 3 -0,61% 0,00% 18 0,27% 0,19% 4 -0,56% 0,00% 19 0,31% 0,22 1 Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties zoals die zijn opgenomen in het deel II Kasbons, obligaties en aanverwante effecten. U kan de volledige brochure raadplegen via de volgde link: Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een.

* OLO (Economie) - Definitie - On line encyclopedi

Staatsleningen: obligaties uitgegeven door de overheid --> geeft lineaire obligaties (OLO's) uit (gericht op institutionelen) --> geeft staatsbons uit (gericht op particulieren) Bedrijfsobligaties: obligaties uitgegeven door bedrijven. 1.1.3 Indeling volgens rente. Merendeel obligaties --> obligaties met vaste rente rentevergoeding is met zekerheid gekend . Soms ook variabele rente of geen. Er werd 1,116 miljard euro opgehaald met de uitgifte van OLO's met een looptijd van tien jaar, aan een rente van 1,284 procent. Dat is de laagste rente ooit op tien jaar

De obligaties, de zogenaamde lineaire OLO's, met een looptijd van tien jaar werden geveild tegen een rente van 1,971 procent. Op 25 maart van dit jaar bedroeg de rente bij een gelijkaardige veiling nog 2,213 procent. De obligaties met een looptijd van vijf, acht en vijftien jaar werden geveild tegen een rente van respectievelijk 0,821 procent, 1,541 procent en 2,415 procent. De obligatieronde. No category Aanbevolen waarderingsrentevoet - Jaar 201 (Belga) Ondanks de Belgische ratingverlaging door Standard & Poor's zal de schatkist maandag zoals gepland overheidsobligaties veilen. Dat heeft premier Yves Leterme zaterdagochtend op de VRT.

Terugkoop OLO News

ROA = (X x rente op OLO T jaar) + (Y x (rente OLO T jaar + 3%)) + (Z x (rente OLO T jaar + 1,75%)), waarbij: T = looptijd van de OLO gebruikt bij de actualisatievoet, X = percentage vastrentende. Nieuwe ontwikkelingen inzake de aftrek van interesten op rekening-courant. Vanaf 1 januari 2020 zullen de interesten op niet-hypothecaire leningen zonder bepaalde looptijd, die buiten een cashpoolingovereenkomst om zijn toegekend, als beroeosten in aanmerking worden genomen voor zover deze niet hoger zijn dan een specifieke rentevoet die. OVERBRUGGINGSKREDIET (looptijd maximaal 2 jaar) 3,20% 0,2628% 0,7905% 1,5874% 1 = Dit product wordt niet gecommercialiseerd voor personen die klant geworden zijn na 20/6/2018 Hogespaarrente olo. Spaar-Premie-Boekje. b¡j de Rabobank: 6 6rÁ0lo Depositobrieven aan toonder met een looptijd van 2 jaar olo Spaar-Extra-Prerni e-Boekje. 7 7tÁolo. naam. Termijnplanbrieven.

TERUGKOOP van OLO 16, OLO 28 en OLO 42 op 12 februari 2007

van de OLO met vaste looptijd van respectievelijk drie jaar en vijf jaar, telkens zoals berekend door het Rentenfonds. Deze rentevoeten worden enkel aangepast indien de nieuwe rentevoet minstens 50 basispunten verschilt van deze die werd toegekend. Het betreft de volgende soorten van deposito's: A : - vrijwillige deposito's, consignaties, borgtochten en slapende tegoeden; B : - sommen. Looptijd o Geldmarkt: Effecten met korte looptijd (max. 1 jaar). Alle banken, grote bedrijven en overheid zijn rechtstreeks actief op deze markt. Particulieren kunnen enkel deelnemen door tussenkomst van financiële instellingen. o Kapitaalmarkt: Effecten met langere looptijd (meer dan 1 jaar) worden hier verhandeld. Ook particulieren kunnen relatief gemakkelijk deelnemen. Vb. OLO's. Viele übersetzte Beispielsätze mit Jobsuche - Niederländisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Niederländisch-Übersetzungen

 • Eos chapstick flavors.
 • Schriftarten Download.
 • Euro in Bitcoin umrechnen.
 • Boats for sale in Turkey.
 • Bitpanda GmbH firmenabc.
 • Cyberpunk 2077 Preis.
 • AI crypto.
 • Lebenshilfe Heinsberg Corona.
 • Money exchange license Australia.
 • BT Group Dividende 2021.
 • Most googled words all time.
 • Consors Steuerbescheinigung 2020.
 • Meteo Schweiz Radar.
 • Wanneer bull run crypto 2021.
 • Parsifal Libretto.
 • Hur säljer man abonnemang.
 • STIHL connect pro Portal.
 • Chainlink Binance.
 • DVB T2 boks med CA modul.
 • Topstepfx margin.
 • Mode Sommer 2021.
 • ZDF Mediathek Bad Banks.
 • ASUS Webshop RTX 3070.
 • Shopify api shipping methods.
 • Rear dashcam installation.
 • TOBG Pool.
 • Openssl/hmac sha256 example c.
 • Widersinnig Bedeutung.
 • Investitionsabzugsbetrag private Photovoltaik.
 • Diffie Hellman Group 16.
 • Target Visa prepaid card activation.
 • OTC Market.
 • Bitcoin Gold paper wallet.
 • Technical analysis stocks.
 • Deep Learning wiki.
 • How to get a car for half price.
 • Försäljning till privatperson i Storbritannien.
 • Mas real estate management st. gallen.
 • ROOT server mieten Hetzner.
 • Lieferando Restaurant.
 • بیت کوین چیست و چگونه کار می کند.